Locations for فروشگاه اینترنتی میوه| خرید اینترنتی میوه | بازار میوه و تره بار | فروش اینترنتی میوه. 1
35.622194 51.372672 1500 0 relativeToGround 51.372672,35.622194,0